تماس با ما

  آدرس دبیرستان نور نرگس:

     بلوار آیت الله کاشانی، خیابان سازمان برنامه شمالی، کوچه عمید، پلاک 10

    شماره تماس:      44118592                     تلفکس:    44142164

   تماس ضروری غیر ساعات رسمی مدرسه: 09124938780

                                                    ایمیل: Info@noorenarges.ir