آئين نامه  انضباطي و تعامل اولیای محترم با مدرسه :

 

 • ساعت صبحگاه  7:15 و شروع كلاس درس 7:30  و ساعت پايان آن 14:50 مي ­باشد به استثناء پنج شنبه ­ها که جهت برقراری کلاس فوق برنامه می باشد و ساعت آن متعاقباً اعلام می گردد.
 • در صورت بیماری دانش ­آموز ، اولياء وي مي­بايست تا قبل از ساعت 8 صبح همان روز ، مدرسه را مطلع نمايند. ارائه گواهي پزشك توسط پدر يا مادر دانش­آموز جهت موجه نمودن غيبت فرزندشان الزامي است.
 • در صورت تاخیرهای متوالی بیش از سه بار یا متناوب بیش از چهار بار در ماه و هم چنین غیبت های متوالی بیش از سه روز یا متناوب بیش از پنج روز در سال ، موضوع جهت تصمیم گیری در خصوص این گونه دانش آموزان در شورای مدرسه مطرح خواهد شد.
 • پرهیز از اهدای هدایای  مستقیم  به معلمین و کادر مدرسه.
 • پرهیز از تشکیل گروه های اجتماعی  بین  دانش آموز  یا اولیا  با  کادر مدرسه.
 • پرهیز از حضور زود هنگام ، تجمع در جلوی درب مدرسه و هم چنین جهت رعایت حقوق همسایگان پرهیز از پارک خودروها مقابل پارکینگ همسایگان یا پارک دوبله و بوق زدن و .
 • رعایت عدم تماس با مدرسه به جز ساعت های تعیین شده (از پاسخگویی به اولیای محترم در شروع و پایان ساعات مدرسه و در زنگ تفریح ها به دلیل مراقبت از دانش آموزان معذوریم)
 • پرهیز از درخواست ورود به کلاس در صورت تاخیر و یا خروج از کلاس پس از تشکیل کلاس و تدریس معلم ( اولیای محترم باید طوری مدیریت زمانی فرمایند  تا در صورت تاخیر موجه در ورود  و تعجیل در خروج مواجه  با ساعات تشکیل کلاس درسی نباشند. )
 • مدرسه مجاز به ترخیص یا تحویل دانش آموز به افراد غیر ولی دانش آموز نبوده و هم چنین از اجابت درخواست استفاده از آژانس در ساعات رسمی توسط مدرسه معذور  می باشد و هم چنین در روز و ساعات غیر رسمی در صورت تشکیل کلاس یا هر برنامه ای، ورود و خروج دانش آموز در مدرسه  به عهده اولیای محترم  بوده و از درخواست ترخیص دانش آموز با آژانس توسط مدرسه خودداری فرمایند.
 • عدم درخواست کار شخصی به مدرسه.
 • رعایت حجاب و شئونات مدرسه .
 • عدم ارجاع هر گونه ابهام به افراد غیرمسئول در مدرسه.
 • دريافت اطلاعات  وضعيت آموزشي انضباطي و رفتاري دانش­آموز  با هماهنگی و  تنظيم وقت قبلي  با مدرسه .
 • حضور فعال در جلسات عمومی مدرسه خصوصاً در جلسه اول که سیاست کلی مدرسه و انتخابات اعضای محترم انجمن انجام می گیردو هم چنین جلسات خصوصی مدرسه.
 • عدم تماس مستقیم اولیای محترم با کادرآموزشی مگر با هماهنگی مدرسه.