افتخارات کسب شده
سال تحصیلی 93-1392
 قبولی 50 درصد دانش آموزان با معدل20 و 45 درصد با معدل 32/19 الی 99/19
 قبولی دانش آموزان سارا تابنده دوست، یاسمن اصلانی، سارا ایرانیان، نیلوفر داودآبادی و آوا کاظمی نژاد در آزمون مدارس نمونه دولتی
 کسب رتبه ی 1 انشای نماز توسط دانش آموز نگین خداوندی در منطقه و استان تهران
 
          کسب رتبه 2 مسابقات آمادگی جسمانی توسط دانش آموز  شکیلا مغربی در منطقه
 طرح درس منتخب دبیر علوم سرکار خانم مهربانی در منطقه
 تقدیر گروههای آموزشی منطقه از دبیر ادبیات سرکارخانم پورهادی
 تقدیر منطقه از سرکار  خانم ها فرجی، زارعی و جعفری  به جهت برگزاری کلاسهای حرکات اصلاحی
 
سال تحصیلی 92-1391
  پذیرفته شدن دانش آموزان عزیز؛ غزل حمیدیان و نیلوفر داود آبادی در مرحله اول المپیاد ریاضیIMC  تایوان
  پذیرفته شدن جمعی از دانش آموزان در المپیاد برتر، سارا تابنده دوست رتبه 7، آتنا جراحی رتبه 17 و سایرین عزیزان
  کسب مقام قهرمانی شنای منطقه توسط دانش آموز یلدا عبادی


 
سال تحصیلی 90-1389
 کسب رتبه های برتر در آزمون های قلم چی و سنجه
 کسب رتبه برتر انشاء نویسی توسط دانش آموز پایه اول "فاطمه نجفی" در سطح منطقه
 انتخاب طرح درس برتر توسط دبیر محترم زبان انگلیسی"سرکار خانم ترکمن" در سطح منطقه
 کسب رتبه برتر دست سازه های عربی دانش آموز پایه دوم "کیمیا عظیمی" و کسب رتبه برتر نمایشگاه عربی توسط دبیر محترم "سرکارخانم اسماعیلی"در منطقه
 کسب رتبه دوم مسابقات شنای منطقه توسط دانش آموز پایه اول "یلدا عبادی" و چهارم تیمی در سطح استان